Điểm sàn các trường đại học năm 2019 phải công bố trước ngày 22/7

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 02:34:50

Vụ Giáo dục đại học Bộ GD-ĐT yêu cầu các trường đại học, cao đẳng phải công bố và chủ động cập nhật ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) trước ngày 22-7 tại website của trường, trên Cổng thông tin tuyển sinh của bộ.

Chia sẻ Facebook