Dịch vụ sẽ là ngành mũi nhọn của Duy Xuyên

Chia sẻ Facebook
13/08/2019 13:07:03

Cùng với quyết tâm đạt chuẩn huyện nông thôn mới (NTM) vào năm 2020 thì huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) sẽ tập trung huy động mọi nguồn lực để thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ huyện Công nghiệp - Dịch vụ - Nông nghiệp sang cơ cấu Dịch vụ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Huyện Duy Xuyên phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM vào năm 2020.

Những năm qua, chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn huyện Duy Xuyên luôn được các cấp chính quyền hết sức chú trọng. Trong đó, giai đoạn 3 năm (2016 – 2018), chương trình đã được các cấp, các ngành triển khai quyết liệt tạo ra những chuyển biến tích cực: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 14,8%, SX nông nghiệp cơ bản ổn định, ngành CN-TTCN phát triển đạt mức tăng trưởng khá, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao.

Đặc biệt, chương trình giảm nghèo thực hiện đạt kết quả đáng khích lệ, toàn huyện chỉ còn 4,01% hộ nghèo (giảm 18,9% so với năm 2010), thu nhập bình quân đầu người không ngừng tăng lên, năm 2018 thu nhập bình quân đạt 38,9 triệu đồng/người/năm (tăng 22,17 triệu đồng/người/năm so với năm 2010). Nguồn vốn ngân sách đầu tư kết cấu hạ tầng được tăng cường so với trước khi triển khai chương trình NTM.

Tính đến nay, toàn huyện Duy Xuyên đã có 7/11 xã đạt chuẩn NTM. Phấn đấu đến cuối năm 2019 có thêm 1 xã và năm 2020 thêm 3 xã đạt chuẩn. Như vậy, đến cuối năm 2020, toàn huyện có 100% số xã đạt chuẩn NTM. Riêng thị trấn Nam Phước phấn đấu đến năm 2020 trở thành đô thị loại IV; xã Duy Hải, Duy Nghĩa thành đô thị loại V.

Được UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất chủ trương đạt chuẩn huyện NTM vào năm 2020, huyện Duy Xuyên đã xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể. Theo kết quả rà soát theo Bộ tiêu chí mới thì huyện Duy Xuyên đã có 5/9 tiêu chí cơ bản đạt chuẩn theo quy định gồm: tiêu chí về Điện, tiêu chí về Sản xuất, tiêu chí về Môi trường, tiêu chí về An ninh trật tự xã hội và tiêu chí về Chỉ đạo xây dựng NTM. Còn lại các tiêu chí chưa đạt là: Tiêu chí về Quy hoạch, tiêu chí về Giao thông, tiêu chí về Thủy lợi và tiêu chí về Y tế - Văn hóa – Giáo dục.

Để sớm hoàn thành các tiêu chí này và đạt chuẩn đúng lộ trình đề ra, huyện Duy Xuyên xác định cần phải tập trung công tác lãnh đạo cùng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của nhân dân.

Đồng thời, lãnh đạo huyện cũng giao nhiệm vụ phụ trách các tiêu chí, chỉ tiêu cho các ngành liên quan tiếp tục rà soát, đánh giá theo Bộ tiêu chí huyện NTM, trên cơ sở đó xác định những tiêu chí, chỉ tiêu nào đạt, tiêu chí, chỉ tiêu nào chưa đạt từ đó xây dựng kế hoạch, lộ trình hợp lý để thực hiện. Trong đó năm 2019, UBND huyện sẽ tập trung rà soát, phân kỳ đầu tư cho các công trình có tính bức xúc để đầu tư trước.

Đối với vấn đề xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu thì huyện Duy Xuyên tiến hành lồng ghép, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư từ các Chương trình MTQG, nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương, vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước; tranh thủ nguồn vốn đầu tư từ các doanh nghiệp, vốn tín dụng thương mại, tín dụng nhà nước và các nguồn huy động hợp pháp khác; Ưu tiên hỗ trợ thực hiện các tiêu chí có thể tạo nên sự phát triển đột phá, có tính chất lan tỏa đối với sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

“Đứng trước những nhiệm vụ này, giải pháp mà huyện Duy Xuyên đưa ra trong thời gian tới là củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị và hệ thống tổ chức quản lý thực hiện chương trình NTM từ huyện đến xã đến các thôn. Chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn đội ngũ công chức cấp xã.

Tiếp tục làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến quán triệt sâu rộng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng NTM trong đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên và nhân dân, nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện Chương trình NTM”, đại diện UBND huyện Duy Xuyên cho biết.

Theo Lê Khánh/Nongnghiep.vn

Chia sẻ Facebook
loading...