Dịch COVID-19: Giúp doanh nghiệp... cần bài tính ngược

Chia sẻ Facebook
26/03/2020 13:41:12

Thay vì chọn một số doanh nghiệp (DN), một số nhóm ngành chịu ảnh hưởng nặng từ dịch COVID-19 để hỗ trợ, ông ĐẶNG HỒNG ANH - chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam - cho rằng cần có một cách tiếp cận ngược lại.

Chia sẻ Facebook