Địa phương báo cáo sơ sài về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 01:29:57

Trong báo cáo gửi đến Thủ tướng Chính phủ về giải ngân vốn đầu tư công, Bộ Tài chính cho biết, hầu hết các báo cáo giải ngân rất sơ sài, không bảo đảm nội dung theo yêu cầu, gây khó khăn cho Bộ Tài chính trong công tác tổng hợp, đánh giá và báo cáo Thủ tướng nguyên nhân giải ngân chậm của các dự án.

Chia sẻ Facebook