Dị tượng ở Trùng Khánh: Cây đại thụ tự bốc khói nghi ngút, dùng nước dập không tắt

Chia sẻ Facebook
24/03/2020 15:38:50

Viêm phổi Vũ Hán đang càn quét toàn cầu, các hiện tượng lạ liên tục xuất hiện ở Trung Quốc. Vài ngày trước, một đoạn video cho thấy, tại quận Giang Bắc, Trùng Khánh xuất hiện “quỷ cây”, một cây đang thời kỳ trổ hoa đột nhiên bốc ra khói đặc cuồn cuộn, sau khi thân cây bị cưa, “máu trắng” chảy trên mặt đất thành sông.

Chia sẻ Facebook