Đi tìm màu tím hoa sim - Kỳ cuối: Tình anh còn mãi ngàn sau

Chia sẻ Facebook
26/03/2020 13:35:10

Tối 18-3-2010, nhiều hãng tin, báo chí tiếng Việt trong và ngoài nước đều đưa tin thi sĩ Hữu Loan qua đời, tác giả tuyệt phẩm Mầu tím hoa sim đã trải xong đoạn trường 94 năm dạo cõi phù sinh để về miền thi ca vĩnh hằng.

Chia sẻ Facebook