"Dị nhân" Ấn Độ mơ phá bỏ 50 kỷ lục thế giới

Chia sẻ Facebook
24/03/2016 12:06:49

Amandeep Singh, “Người sắt của Ấn Độ”, mơ ước có thể phá 50 kỷ lục thế giới trong tương lai.

Chia sẻ Facebook