Đề xuất sửa Nghị quyết của Quốc hội: Bộ GD-ĐT không biên soạn sách giáo khoa

Chia sẻ Facebook
16/05/2020 15:32:18

Thường trực Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội đồng ý với đề xuất của Bộ GD-ĐT về việc Bộ này sẽ không biên soạn sách giáo khoa và đề nghị sửa Nghị quyết 88.

Sau khi nghe báo cáo của Bộ GD-ĐT về việc không thực hiện được việc biên soạn sách giáo khoa do không thành công trong khâu đấu thầu tuyển chọn tác giả biên soạn sách giáo khoa và đề xuất tiếp tục thực hiện xã hội hóa biên soạn sách giáo khoa, không sử dụng ngân sách nhà nước trong triển khai, thực hiện Nghị quyết 88 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, ông Phan Thanh Bình, Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội đã trình bày báo cáo thẩm tra sơ bộ đề xuất của Chính phủ về việc này.

Ý kiến của Thường trực Uỷ ban cho rằng: Nghị quyết 88 của Quốc hội quy định: “Thực hiện xã hội hóa biên soạn sách giáo khoa; có một số sách giáo khoa cho mỗi môn học”, đồng thời giao cho “Bộ GD-ĐT tổ chức việc biên soạn một bộ sách giáo khoa”để chủ động triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới . Quy định này nhằm bảo đảm ổn định việc biên soạn, cung cấp sách giáo khoa khi phương thức xã hội hóa biên soạn sách giáo khoa chưa có tiền lệ ở nước ta; đồng thời bảo đảm chất lượng sách giáo khoa cũng như tránh độc quyền trong xuất bản sách giáo khoa.

Ông Bình cho rằng, Uỷ ban đánh giá cao sự nỗ lực của Chính phủ, Bộ GD- ĐT trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 88. Tuy nhiên, Bộ GD-ĐT chưa bao quát và dự đoán hết tình hình thực tế và cũng chưa báo cáo kịp thời với Quốc hội để bảo đảm việc triển khai, thực hiện Nghị quyết 88 một cách tốt nhất.

4 lý do cần cân nhắc việc Bộ GD-ĐT tiếp tục biên soạn sách giáo khoa

Về đề nghị của Chính phủ tiếp tục thực hiện xã hội hóa biên soạn sách giáo khoa, không sử dụng ngân sách nhà nước, Thường trực Uỷ ban cho rằng: Với sách giáo khoa lớp 1 phục vụ cho năm học 2020-2021, đã có 5 bộ sách giáo khoa lớp 1 của 3 nhà xuất bản (thực hiện theo chủ trương xã hội hóa) được Bộ trưởng Bộ GD-ĐT phê duyệt ban hành.

Từ thực tế đó, Uỷ ban cho rằng cần cân nhắc việc Bộ GD-ĐT tiếp tục chủ trì biên soạn sách giáo khoa lớp 1 vì những lý do sau: Thời gian từ nay đến khai giảng năm học 2020-2021 còn rất ngắn để triển khai biên soạn, thực nghiệm và thẩm định một bộ sách giáo khoa lớp 1 mới;

Việc tập hợp các chuyên gia sẽ khó khăn khi các nhà khoa học có kinh nghiệm đã tham gia các nhóm biên soạn của 3 nhà xuất bản.

Ngoài ra, việc xã hội hóa biên soạn sách giáo khoa đã huy động được nguồn lực, các tổ chức, cá nhân tham gia trực tiếp vào công tác giáo dục.

Tạo điều kiện cho Bộ GD-ĐT tập trung vào nhiệm vụ quản lý nhà nước, kiểm tra, giám sát và chịu trách nhiệm về chất lượng sách giáo khoa theo quy định của Luật Giáo dục 2019.

Với những phân tích như trên, Thường trực Uỷ ban thống nhất với đề nghị của Chính phủ tiếp tục thực hiện xã hội hóa biên soạn sách giáo khoa, không sử dụng ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, để chủ động, Thường trực Uỷ ban đề nghị giao Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể trong trường hợp cần thiết.

Đề xuất sửa Nghị quyết 88 của Quốc hội

Thường trực Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội về việc sửa đoạn 3, điểm g, khoản 3 Điều 2 Nghị quyết 88 như sau: Nội dung đoạn 3, điểm g, khoản 3 Điều 2 Nghị quyết 88: “Khuyến khích các tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa trên cơ sở chương trình giáo dục phổ thông. Để chủ động triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, Bộ GD-ĐT tổ chức việc biên soạn một bộ sách giáo khoa. Bộ sách giáo khoa này được thẩm định, phê duyệt công bằng với các sách giáo khoa do tổ chức, cá nhân biên soạn.”

Uỷ ban đề nghị sửa lại như sau: “Khuyến khích các tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa trên cơ sở chương trình giáo dục phổ thông. Trường hợp cần thiết do Thủ tướng Chính phủ quyết định.”

Uỷ ban cũng đề nghị việc sửa Nghị quyết bằng hình thức đưa vào nghị quyết kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 14. Uỷ ban đề nghị Chính phủ hoàn thiện tờ trình chính thức theo quy định; Ủy ban Văn hóa , Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội chịu trách nhiệm chủ trì thẩm tra, trình Quốc hội cho ý kiến thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 14.

Cần lưu ý về giá sách giáo khoa

Thường trực Uỷ ban nêu đề nghị Chính phủ lưu ý các vấn đề liên quan tới sách giáo khoa như sau: Đối với sách giáo khoa lớp 1 năm 2020-2021 cần quan tâm bảo đảm giá sách giáo khoa phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội và luật Giáo dục 2019 (giáo dục tiểu học là bắt buộc).

Chỉ đạo tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm trong việc triển khai biên soạn sách giáo khoa lớp 1 theo chủ trương xã hội hóa, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trình Quốc hội theo quy định Nghị quyết 88.

Rà soát, ban hành các văn bản đảm bảo chất lượng sách giáo khoa trong đó cần tập trung: Quy trình biên soạn đảm bảo chất lượng sách giáo khoa; việc giảng dạy thực nghiệm sách giáo khoa theo quy định luật Giáo dục 2019; quy trình thẩm định sách giáo khoa của hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa,…

Uỷ ban cũng đề nghị ban hành chính sách tài chính như: giá sách giáo khoa phù hợp điều kiện kinh tế - xã hội; chính sách hỗ trợ sách giáo khoa đối với học sinh khó khăn, vùng cao, dân tộc thiểu số,...; điều chỉnh các nguồn vốn và dự án hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông được tài trợ bởi Ngân hàng Thế giới dự kiến để biên soạn sách giáo khoa.

Chia sẻ Facebook
loading...