Đề xuất cấm thầu 16 doanh nghiệp liên quan đến vụ “quỹ đen” ở Cục Đường thủy nội địa

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 01:15:44

Đề xuất cấm thầu 16 doanh nghiệp liên quan đến vụ “quỹ đen” ở Cục Đường thủy nội địa

Chia sẻ Facebook