Đề và đáp án môn Vật lý thi THPT quốc gia

Chia sẻ Facebook
26/06/2018 04:24:06

Đề Vật lý gồm 40 câu, trong đó 20 câu đầu dễ kiếm điểm, còn lại là câu khó dành cho học sinh khá, giỏi.


Tham khảo thêm đáp án các mã đề:

Chia sẻ Facebook