Đề nghị thành lập Tòa án gia đình và người chưa thành niên

02/10/2016 12:26:54

Theo báo cáo của Bộ Tư pháp, trung bình mỗi năm cả nước có từ 14.000 - 16.000 người chưa thành niên vi phạm pháp luật. Đáng lưu ý là việc xử lý hình sự các vụ này tăng lên nhưng tỷ lệ tái phạm lại nhiều hơn. Việc chưa có tòa án chuyên xử lý các vụ án liên quan đến trẻ chưa thành niên phạm tội và các vụ việc về hôn nhân gia đình đã dẫn đến một số bất cập trong việc thực hiện tư pháp thân thiện với trẻ em theo “Công ước về quyền trẻ em” của UNICEF mà Việt Nam là thành viên.

Trong 2 ngày 24-25/9, tại Cần Thơ, Tòa án Nhân dân tối cao và Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc (UNICEF) đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến về dự thảo Đề án “ Thành lập tòa án gia đình và người chưa thành niên” ở Việt Nam.


Giáo sư Carolyn Hamilton (đứng) phát biểu tại hội nghị


Tại hội thảo, Giáo sư Carolyn Hamilton , chuyên gia tư vấn Trung tâm Pháp lý trẻ em Coram cho biết, Tòa án gia đình và người chưa thành niên có thể mang lại nền tư pháp hiệu quả hơn, đảm bảo lợi ích của trẻ em trong gia đình và xã hội . Một tòa án chuyên trách có thể tạo ra một môi trường thân thiện với trẻ em theo yêu cầu của Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em (CRC).


Giáo sư Carolyn Hamilton cũng khuyến cáo, tại các phiên tòa này, lợi ích tốt nhất cho trẻ em cần được cân nhắc đầu tiên chứ không đặt nặng việc xử phạt. Các phiên tòa trẻ em cần làm sao giáo dục giúp các em tái hòa nhập tốt hơn với xã hội sau này.


Phạm Tâm