Đề nghị quy định lại độ tuổi gọi nhập ngũ

28/07/2016 04:19:21

“Chúng ta phải thực hiện bình đẳng và công bằng xã hội trong việc thực hiện nghĩa vụ của công dân. Hiện nay, công dân thực hiện nghĩa vụ chủ yếu là con em nông dân, chủ yếu là những người chưa có việc làm mà con em cán bộ và những người có trình độ thì tỷ lệ rất là thấp, sắp tới sẽ yêu cầu quy định trong luật để có

Các đại biểu cũng thống nhất đề nghị tăng thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự từ 18 tháng hiện nay lên 24 tháng.


Ngày 13/10, tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Uỷ Ban Quốc phòng và An ninh – Quốc hội Khoá XIII tổ chức hội thảo về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật Nghĩa vụ quân sự; Kiến nghị sửa đổi, bổ sung luật. Tham gia hội thảo có các Đại biểu quốc hội, nhà nghiên cứu, nhà quản lý đến từ các tỉnh miền Trung và Tây nguyên.


Theo VOV, các đại biểu dự hội thảo cho rằng nhiều quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự hiện hành như: Đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự; thời hạn phục vụ tại ngũ trong thời bình của hạ sĩ quan và binh sĩ… đã bộc lộ những vướng mắc, bất cập, một số quy định đã không còn phù hợp với thực tiễn.


Cụ thể, các đại biểu đều thống nhất đề nghị sửa đổi một số điều trong Luật Nghĩa vụ quân sự, trong đó về quy định thời hạn phục vụ tại ngũ của Hạ sĩ quan, binh sĩ tăng lên 24 tháng thay cho 18 tháng như hiện nay. Đồng thời, đề nghị nghiên cứu quy định lại độ tuổi gọi nhập ngũ, để có thể gọi những thanh niên đã hoàn thành ở các bậc học cao tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự. Điều này nhằm khắc phục tình trạng gọi nhập ngũ chủ yếu chỉ tập trung vào con em nông dân và tránh các biểu hiện trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Hiện nay, theo điều 12 Luật nghĩa vụ quân sự (sửa đổi năm 2005), độ tuổi gọi nhập ngũ được quy định như sau: "Công dân nam đủ mười tám tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ trong thời bình từ đủ mười tám tuổi đến hết hai mươi lăm tuổi”.


Theo PV