Để có được hôm nay, Thế Giới Di Động từng có giai đoạn sa thải nhân viên hàng loạt

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 07:45:53

Để giữ cho công ty hoạt động hiệu quả, vượt qua khó khăn, Thế Giới Di Động từng sa thải hàng loạt nhân viên mà CEO công ty thời điểm đó cho rằng một giai đoạn đáng quên.

Chia sẻ Facebook