ĐBSCL rộn ràng mùa đánh bắt cá mè vinh

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 01:43:24

Khi những đám mưa đầu mùa xuất hiện cũng là lúc cá từ các ao mương, đồng ruộng đổ ra kênh rạch, đặt biệt là cá mè vinh. Có người thì giăng lưới, có người thì vợt cá mè vinh bằng mồi bông lúa…

Chia sẻ Facebook