Đẩy mạnh quan hệ Đoàn thanh niên Việt Nam - Venezuela

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 01:14:54

Đồng chí Trương Thị Mai đề nghị tổ chức Đoàn thanh niên hai bên trao đổi kinh nghiệm góp phần tăng cường hiểu biết và quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Chia sẻ Facebook