Đẩy mạnh hơn nữa hiệu quả hợp tác Việt Nam - Trung Quốc

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 01:28:48

Hai chủ tịch Quốc hội sẽ cùng bàn về việc đẩy mạnh hơn nữa hiệu quả hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới.

Chia sẻ Facebook