Dân số Việt Nam vượt mốc 96 triệu

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 01:18:42

Sáng 11/7, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương công bố kết quả sơ bộ tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Chia sẻ Facebook