Dân số Việt Nam đạt hơn 96 triệu dân, đông thứ 3 Đông Nam Á, đứng thứ 15 thế giới

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 01:10:56

Tính đến ngày 1/4/2019, tổng dân số Việt Nam đạt 96.208.984 người, đứng thứ 3 Đông Nam Á và đứng thứ 15 thế giới.

Chia sẻ Facebook