Dân số Nhật Bản giảm mạnh nhất kể từ năm 1968

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 01:07:50

Tổng dân số Nhật Bản tính đến thời điểm tháng 1/2019 là khoảng 124,776 triệu người, tiếp tục đà giảm liên tục trong 10 năm trở lại đây.

Chia sẻ Facebook