Đại thảm họa có thể là đại chỉnh sửa, virus corona thực sự dạy chúng ta điều gì?

Chia sẻ Facebook
25/03/2020 18:18:55

Tính đến hôm nay, đại dịch viêm phổi Vũ Hán đã giết chết gần 19.000 người trên toàn thế giới với khoảng 425.000 ca nhiễm, chưa kể tới con số thống kê không đáng tin từ Trung Quốc đại lục, thực tế con số tử vong và bị nhiễm có thể cao hơn rất nhiều.

Chia sẻ Facebook