Đại học Quốc gia TP HCM tổ chức một đợt đánh giá năng lực

Chia sẻ Facebook
16/05/2020 09:36:24

Kỳ thi đánh giá năng lực năm 2020 của Đại học Quốc gia TP HCM chỉ được tổ chức một đợt thay vì hai đợt như dự kiến, theo thông báo của trường ngày 15/5.

Chia sẻ Facebook