Đại học đầu tiên được trao chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục

Chia sẻ Facebook
24/03/2016 05:11:21

Sau khi nghiên cứu hồ sơ, phỏng vấn các nhóm đối tượng, kiểm tra cơ sở vật chất, hoạt động đào tạo..., đoàn chuyên gia kết luận Đại học Giao thông Vận tải đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận.


Sáng 23/3, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Phùng Xuân Nhạ trao quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục và cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho Đại học Giao thông Vận tải. Đây là đại học đầu tiên ở phía Bắc được cấp giấy chứng nhận này.


Giấy chứng nhận công nhận Đại học Giao thông Vận tải đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục có giá trị 5 năm. Kết quả kiểm định được coi là một trong các điều kiện để thực hiện phân tầng, xếp hạng cơ sở giáo dục đại học.

Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (phải) trao quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cho Hiệu trưởng Đại học Giao thông Vận tải.


Đoàn đánh giá ngoài 7 thành viên đến từ Đại học Quốc gia Hà Nội, còn có các cơ sở giáo dục đại học, cơ quan giáo dục uy tín, đã khảo sát sơ bộ tại Đại học Giao thông Vận tải từ tháng 11/2015. Trong đợt khảo sát chính thức từ ngày 9 đến 12/1, đoàn chuyên gia đã nghiên cứu trực tiếp hồ sơ, thảo luận phỏng vấn các nhóm đối tượng, kiểm tra thực địa cơ sở vật chất, hoạt động đào tạo và sự vận hành của trang thiết bị nhà trường.

Hiệu trưởng Đại học Giao thông Trần Đắc Sử cho biết, điều quan trọng nhất khi thực hiện đánh giá ngoài - một trong 3 bước của quy trình kiểm định chất lượng giáo dục, là thu nhận được những khuyến nghị khách quan, chi tiết, từ đó tìm ra giải pháp khắc phục điểm yếu để nâng cao chất lượng đào tạo. Mục tiêu quan trọng nhất của kiểm định chất lượng giáo dục là dần xây dựng văn hóa chất lượng trong toàn trường, từng bước đưa trường hội nhập quốc tế.


Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) là cơ sở kiểm định đầu tiên được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép hoạt động vào tháng 11/2014. Đ ến nay có hơn 30 đại học đăng ký kiểm định chất lượng tại Trung tâm này.


Việc thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục theo Luật giáo dục đại học ban hành năm 2012 và kế hoạch công tác kiểm định chất lượng giáo dục đại học được Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.


Lan Hạ

Chia sẻ Facebook
loading...