Đà Nẵng: Vì sao người dân gay gắt chặn bãi rác Khánh Sơn?

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 02:47:08

Những gì đang diễn ra cho thấy thái độ của đa số người dân sống quanh bãi rác Khánh Sơn (Liên Chiểu, Đà Nẵng) rất cương quyết, không chấp nhận hòa giải và từ chối việc đặt nhà máy xử lý rác tại đây. Dù chính quyền Đà Nẵng đã cố gắng đối thoại, rồi buộc phải nhờ lực lượng chức năng mở lối cho xe chở rác vào bãi, nhưng người dân sở tại vẫn không nhượng bộ.

Chia sẻ Facebook