Đà Nẵng vật lộn với kết luận sai phạm đất đai

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 07:40:49

(Thị trường) - Ông Huỳnh Đức Thơ trăn trở việc Đà Nẵng thực hiện các kết luận thanh tra của cơ quan Trung ương.

Chia sẻ Facebook