Đà Nẵng, ứng dụng CNTT, chống tham nhũng, hoạt động công vụ - ICTNEWS

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 01:39:59

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu các sở ban ngành, UBND các quận, huyện phải ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin để giám sát đội ngũ cán bộ, công chức nhằm phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ.

Chia sẻ Facebook