Đà Nẵng: Thống nhất để ông Nguyễn Bá Cảnh thôi làm đại biểu HĐND thành phố

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 02:44:58

Chiều 11/7, tại kỳ họp lần thứ 11, Hội đồng nhân dân TP. Đà Nẵng đã bỏ phiếu thống nhất cho ông Nguyễn Bá Cảnh thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND TP. Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016 -2021.

Chia sẻ Facebook