Đà Nẵng thay đổi nguyện vọng đăng ký tuyển sinh vào các trường Trung học phổ thông

Chia sẻ Facebook
16/05/2019 12:35:51

Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng vừa có văn bản, thông tin về kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT và lớp 10 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn năm học 2019-2020. Đáng chú ý, Đà Nẵng thay đổi quy định, sẽ không áp dụng quy đổi điểm đối với các chứng chỉ ngoại ngữ.

Theo Sở Giáo dục Đà Nẵng, ngày 27/12/2018, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 2377/QĐ-SGDĐT “về việc ban hành Quy định tuyển sinh lớp 1, lớp 6 và lớp 10 năm học 2019-2020” và Quyết định số 2378/QĐ-SGDĐT “về việc ban hành Quy định tuyển sinh lớp 10 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn năm học 2019-2020”.

Tuy nhiên, qua thực tế triển khai công tác tuyển sinh và rà soát quy trình ban hành các văn bản theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo nhận thấy việc ban hành Quyết định số 2377/QĐ-SGDĐT có một số vấn đề vướng mắc, chưa phù hợp, chưa đầy đủ theo chỉ đạo của UBND Thành phố về việc hoàn chỉnh quy định tuyển sinh, như: Học sinh THCS có một trong các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế có giá trị sử dụng đến ngày thi (02/6/2019) được miễn thi môn ngoại ngữ (hệ số 1) và được quy đổi thành điểm 9 hoặc 10; Điểm ưu đãi đối với học sinh đăng kí nguyện vọng 1 dự tuyển vào các trường THPT theo đúng địa bàn đang học THCS.

Trường chuyên Lê Quý Đôn TP. Đà Nẵng.

Qua theo dõi việc ban hành các quyết định trên, Sở Giáo dục và Đào tạo nhận được nhiều ý kiến chưa đồng tình về cách quy đổi điểm và cộng điểm ưu đãi. Vì vậy, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổng hợp tình hình, báo cáo UBND thành phố. Trên cơ sở ý kiến thống nhất của lãnh đạo UBND thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo tiến hành rà soát các quy định về công tác tuyển sinh và ban hành Quyết định số 614/QĐ-SGDĐT ngày 15/5/2019 “về việc ban hành Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 THPT và tuyển sinh lớp 10 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn năm học 2019-2020” để thay thế Quyết định số 2377/QĐ-SGDĐT và Quyết định số 2378/QĐ-SGDĐT.

Kế hoạch tuyển sinh được ban hành theo Quyết định số 614/QĐ-SGDĐT hạn chế tối đa ảnh hưởng không tốt đến việc ôn tập và thi tuyển của học sinh. Trong đó, có thay đổi một số điểm đang chu ý như: đối với tuyển sinh lớp 10 THPT - Học sinh thi 2 môn Ngữ văn và Toán. Do không thi môn Ngoại ngữ nên không áp dụng quy đổi điểm đối với các chứng chỉ ngoại ngữ; Không tính điểm ưu đãi đối với học sinh đăng kí nguyện vọng 1 dự tuyển vào các trường THPT theo đúng địa bàn đang học THCS.

Về tuyển sinh lớp 10 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, học sinh thi 3 môn Ngữ văn, Toán (cùng với kỳ thi Tuyển sinh lớp 10 THPT) và môn chuyên.

Để đảm bảo quyền lợi và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo thống nhất học sinh được thay đổi nguyện vọng đăng ký thi tuyển vào các trường THPT 2 lần. Cụ thể lần 1 từ ngày 14/5/2019 đến 17 giờ 00 ngày 18/5/2019; lần 2 sau khi Sở Giáo dục và Đào tạo gửi thống kê thay đổi nguyện vọng lần 1 (ngày 19/5/2019), các trường THCS tiếp tục cho học sinh cân nhắc, đăng ký thay đổi nguyện vọng lần 2 (nếu có) đến 17 giờ 00 ngày 22/5/2019.

Chia sẻ Facebook
loading...