Đà Nẵng thành lập Tổ công tác an toàn thực phẩm

Chia sẻ Facebook
14/05/2016 23:31:35

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành quyết định thành lập Tổ Công tác về an toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng.

Tổ Công tác có nhiệm vụ giúp Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng thực hiện những nhiệm vụ cụ thể về an toàn thực phẩm, trực tiếp kiểm tra, phát hiện và lập biên bản các vụ việc, hành vi vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm; chuyển hồ sơ vi phạm về cơ quan thanh tra chuyên ngành, Chủ tịch UBND quận (huyện), Chủ tịch UBND thành phố để giải quyết theo đúng quy định của pháp luật, theo dõi, kiểm tra và báo cáo kết quả giải quyết của các cơ quan chức năng.

Tổ Công tác về an toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng sẽ trực tiếp kiểm tra, phát hiện và lập biên bản các vụ việc, hành vi vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm

Trường hợp cần thiết, thành viên của Tổ Công tác tiến hành xử phạt những vụ việc, hành vi vi phạm theo đúng thẩm quyền được pháp luật quy định. Tổ Công tác chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng trong việc thực hiện nhiệm vụ về an toàn thực phẩm; nghiên cứu, đề xuất Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về giải pháp xử lý những vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng là cơ quan quản lý về mặt hành chính của Tổ Công tác, có trách nhiệm bảo đảm điều kiện làm việc của Tổ Công tác, tham mưu và trình Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng ban hành quy chế hoạt động của Tổ Công tác.


Khánh Hồng

Chia sẻ Facebook
loading...