Đà Nẵng nóng chuyện tội phạm, Cần Thơ lo chuyện xăng giả

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 04:50:58

Kỳ họp HĐND tại hai TP Đà Nẵng và Cần Thơ đều diễn ra phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Mỗi địa phương có những vấn đề quan tâm riêng.

Chia sẻ Facebook