Đà Nẵng đồng ý cho ông Nguyễn Bá Cảnh thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 01:29:30

Với 41/42 đại biểu tán thành, ông Nguyễn Bá Cảnh đã được cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND TP. Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 -2021.

Chia sẻ Facebook