cứu sống trẻ sơ sinh

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 01:28:21

Dây rốn của em bé bị thắt nút làm giới hạn máu lưu thông gây tắc mạch rốn và hoại tử mạch.

Chia sẻ Facebook