Của để dành cho FECON trong năm 2017

07/05/2017 10:31:17

Do 3 đại dự án bị chậm nên Công ty cổ phần FECON (mã FCN, sàn HOSE) không hoàn thành chỉ tiêu năm 2016, nhưng chính những công trình này sẽ là của để dành cho FECON trong năm 2017.

FECON nhắm đích mục tiêu tổng doanh thu 2.800 tỷ đồng, lợi nhuận sau 200 tỷ đồng trong năm 2017


“Hụt hơi” doanh thu 2016

Năm 2016, FECON đặt ra mục tiêu doanh thu khá tham vọng với 2.600 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 56% so với con số thực hiện 1.660 tỷ đồng năm 2015. Tuy nhiên, kết thúc năm 2016, FECON chỉ đạt doanh thu 2.107,8 tỷ đồng, bằng 81% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2016 đạt 175,6 tỷ đồng, tăng 13,6% so với năm 2015, đạt kế hoạch đề ra.


Theo lý giải của lãnh đạo FECON về sự “hụt hơi” của doanh thu trong năm 2016, vì các dịch vụ chiến lược của Công ty như công trình ngầm, hạ tầng quy mô thị trường còn sơ khai, các dự án triển khai phụ thuộc tình hình giải phóng mặt bằng và nguồn vốn của các chủ đầu tư . Do đó, nhiều dự án chiến lược, tiềm năng dự kiến mang lại doanh thu lớn cho năm qua bị chậm triển khai.


Trong hoạt động tài chính của FECON, nợ phải trả đến cuối năm 2016 có xu hướng gia tăng nhẹ (khoảng 7,4%) so với đầu năm, chiếm 63% tổng nguồn vốn. Cơ cấu nợ tăng chủ yếu đến từ nợ dài hạn trong kỳ tăng 24%, do việc huy động thêm 200 tỷ đồng trái phiếu phục vụ đầu tư máy móc thiết bị và đầu tư chiến lược.

Theo lãnh đạo FECON, trong năm 2016, tình hình thu hồi công nợ đã được cải thiện sau khi công ty thực hiện triệt để các biện pháp thu hồi nợ. Theo đó, các khoản phải thu ngắn hạn chỉ tăng 20%, thấp hơn mức tăng trưởng doanh thu 27%. Tình hình thanh khoản của FECON hiện ở mức khá an toàn khi các chỉ số thanh khoản nhanh và hiện hành lần lượt đạt 1,75 và 1,5 lần, giữ ở mức ổn định qua các năm.

Doanh thu 2.800 tỷ đồng trong năm 2017 vẫn là… khiêm tốn

Dù không đạt chỉ tiêu trong năm 2016, nhưng FECON vẫn đưa ra mục tiêu 2017 khá “khủng”, với tổng doanh thu dự kiến lên tới 2.800 tỷ đồng, tăng 33% so với năm 2016; lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 200 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2016. Để xóa tan những lo lắng này, ông Phạm Việt Khoa, Chủ tịch Hội đồng Quản trị FECON cho biết, mục tiêu 2.800 tỷ năm 2017 của FECON không viển vông mà vẫn còn là khiêm tốn. Bởi lẽ, Hội đồng Quản trị đã từng có phương án đưa ra kế hoạch doanh thu lên tới trên 3.000 tỷ đồng, nhưng khi cân nhắc thì công ty xác định mức 2.800 tỷ để chắc chắn hơn cho việc hoàn thành kế hoạch.

Mục tiêu 2.800 tỷ năm 2017 của FECON không viển vông mà vẫn còn là khiêm tốn. Bởi lẽ, Hội đồng Quản trị đã từng có phương án đưa ra kế hoạch doanh thu lên tới trên 3.000 tỷ đồng.

Thực chất, nguyên nhân chính khiến Công ty không hoàn thành mục tiêu doanh thu năm 2016 do có ít nhất 3 công trình lớn phải lùi sang năm 2017. Đó là Dự án Lọc hóa dầu Long Sơn, Nhà máy điện Nam Định và Nhiệt điện Nghi Sơn 2. Các dự án này sẽ chuyển sang thực hiện trong năm 2017 và sẽ đóng góp đáng kể cho doanh thu của công ty năm nay.

Theo lý thuyết “cơm chưa ăn thì gạo vẫn còn”, các đại dự án trên có thể coi như của để dành từ năm 2016 cho FECON sang năm 2017. Đến thời điểm này, các vướng mắc cơ bản đã được tháo gỡ, các dự án trên đều đã được cấp phép đầu tư. Theo đó, Dự án lọc hóa dầu Long Sơn dự kiến sẽ bắt đầu các công việc đầu tiên trên công trường vào tháng 7. Hai dự án còn lại dự kiến triển khai sớm trong quý II/2017.

Chí Tín

loading...