Cử tri Cà Mau đặt vấn đề về chỉ số PCI thấp trong khu vực

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 01:43:36

Nhiều năm liền, tỉnh Cà Mau xếp hạng thấp về năng lực cạnh tranh (PCI) trong nhóm 13 tỉnh ĐBSCL nên cử tri đã đặt vấn đề trách nhiệm của việc này.

Chia sẻ Facebook