Cristiano Ronaldo và 1 thập kỷ thua kém Lionel Messi trong game FIFA

Chia sẻ Facebook
11/09/2019 20:05:07

Trong 10 phiên bản FIFA gần nhất, Cristiano Ronaldo chỉ có 2 lần sở hữu chỉ số cao hơn và 1 lần ngang bằng với Lionel Messi.

Chia sẻ Facebook