Công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 chương trình tích hợp tại TP.HCM

Chia sẻ Facebook
22/05/2020 10:31:12

Công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 chương trình tích hợp tại TP.HCM


Theo  đó, chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 chương trình tích hợp ở các trường THPT như sau:


Số thứ tự

Trường

Quận

Số lớp

Số học sinh
1 Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa 1 3 105 2 Trung học phổ thông Lương Thế Vinh 1 3 105 3 Trung học phổ thông Bùi Thị Xuân 1 2 70 4 Trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai 3 1 35 5 Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong 5 2 70 6 Trung học phổ thông Gia Định Bình Thạnh 3 105 7 Trung học phổ thông Võ Thị Sáu Bình Thạnh 2 70 8 Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo Gò Vấp 2 70 9 Trung học phổ thông Phú Nhuận Phú Nhuận 3 105 10 Trung học phổ thông Nguyễn Thượng Hiền Tân Bình 3 105 11 Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Huân Thủ Đức 2 70 12 Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Cầu Hóc Môn 2 70

Các học sinh đã tốt nghiệp THCS tại TP.HCM trong độ tuổi quy định và có đủ điều kiện tham gia tuyển sinh vào lớp 10 của một trong các nhóm sau:


Nhóm 1


Học sinh có tham gia học chương trình tích hợp bậc THCS tại TP.HCM; Học sinh có tham gia dự thi tuyển sinh vào lớp 10; Học sinh đăng ký 2 nguyện vọng tích hợp (nguyện vọng 1, 2).

Căn cứ vào điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 và điểm thi chương trình tích hợp, những học sinh này sẽ được ưu tiên bố trí theo nguyện vọng 1, 2 đã chọn vào những trường có dạy chương trình tích hợp.

Cách tính điểm tuyển như sau:

Điểm tuyển tích hợp = điểm Ngữ văn + điểm Ngoại ngữ + điểm toán + (Điểm trung bình của chương trình tích hợp x 2) (theo thang điểm 10).


Nhóm 2


Học sinh có tham gia học chương trình tích hợp bậc THCS; Học sinh có tham gia dự thi tuyển sinh vào lớp 10 có trường, lớp chuyên tại TP (có đủ điều kiện dự thi lớp 10 có trường , lớp chuyên); Học sinh đăng ký 2 nguyện vọng: nguyện vọng 1 dành cho học sinh dự thi môn chuyên vào các trường, lớp chuyên; nguyện vọng 2 dành cho những trường có dạy chương trình tích hợp.


Căn cứ vào điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 trường , lớp chuyên và điểm thi chương trình tích hợp. Cách tính điểm tuyển như sau:

Điểm tuyển trường lớp chuyên theo quy định tuyển sinh THPT trường, lớp chuyên.

Điểm tuyển tích hợp = điểm ngữ văn + điểm Ngoại ngữ + điểm toán + (Điểm trung bình của chương trình tích hợp x 2) (theo thang điểm 10).


Nhóm 3

Học sinh không có tham gia học chương trình tích hợp ở bậc THCS; Học sinh tốt nghiệp THCS tại thành phố trong độ tuổi quy định và có thêm các điều kiện sau:

Tốt nghiệp từ khá trở lên. Điểm số từng kỹ năng của toàn năm lớp 9 tăng cường tiếng Anh đạt từ 6 điểm trở lên hoặc có chứng chỉ B tiếng Anh trở lên hoặc có Cambridge PET đạt từ 140/210 điểm (hoặc 142/170) hoặc FCE từ 140/210 điểm trở lên (hoặc 140/190) hoặc chứng chỉ TOEFL Junior đạt từ 785/900 điểm trở lên hoặc cấp độ Level 1 từ 56 điểm trở lên của PTE General hoặc các chứng chỉ tiếng Anh tương đương.


Học sinh có tham gia dự thi tuyển sinh 10, ngoài 3 môn quy định ngữ văn, toán, ngoại ngữ, học sinh phải dự thi môn tích hợp.

Học sinh đăng ký 2 nguyện vọng tích hợp (nguyện vọng 1, 2)

Cách tính điểm tuyển như sau: Điểm tuyển tích hợp = điểm ngữ văn + điểm Ngoại ngữ + điểm toán + (Điểm môn tích hợp x 2) (theo thang điểm 10).

Chia sẻ Facebook
loading...