Con robot dẻo này có thể tự chữa lành chính mình như T-1000 trong phim Kẻ Hủy Diệt

Chia sẻ Facebook
17/05/2020 13:12:32

Bạn có thể xẻ nó ra làm đôi, và sau đó nó sẽ tự gắn kết trở lại như thể chưa có gì xảy ra.

Chia sẻ Facebook