Con đường thăng tiến để hotgirl gội đầu thành Trưởng phòng ở Tỉnh uỷ Đắk Lắk

Chia sẻ Facebook
04/10/2019 19:12:35

Bà Trần Ngọc Ái Sa – hiện đang giữ chức vụ Trưởng phòng Hành chính - Quản trị thuộc Văn phòng Tỉnh uỷ Đắk Lắk được xác định sử dụng văn bằng TPHT của chị gái để thăng tiến

Chia sẻ Facebook