Có ông CDC nào không 'dính'?

Chia sẻ Facebook
23/06/2022 13:49:22

Câu hỏi được đặt ra trong bàn cà phê sáng là: Có ông CDC nào không bị "dính", không liên quan Việt Á? Thế là bàn cà phê bàn tán xôm tụ.

Chia sẻ Facebook