Có một nơi chẳng biết tiệc cưới là gì

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 04:24:57

Sống ở nhiều nơi quen với những đám cưới tổ chức rình rang thì đến đảo Phú Quý, nếu hỏi "tiệc cưới", coi chừng bạn bị hớ.

Chia sẻ Facebook