CLB Hải Phòng khó kiện ngược FIFA

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 04:00:34

Đầu mùa 2019, tiền đạo Stevens Errol đeo đuổi việc thưa kiện lên FIFA về vấn đề CLB Hải Phòng đã nợ lương, thưởng, phí lót tay, lãi suất ngân hàng… 

Chia sẻ Facebook