Chuyện một người đàn ông 'điên' ở Huế, cứu hơn nghìn con chó, mèo từ cõi chết trở về trong suốt 5 năm ròng

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 01:37:01

Công việc vất vả đến nỗi anh tự nhủ rằng, nếu quay trở lại quá khứ, anh sẽ không bắt đầu lần nữa. Nhưng đã bước chân vào con đường này rồi, thì không thể dừng và càng không thể quay lưng.

Chia sẻ Facebook