Chuyện bóng bay lan đến đất sen hồng

Chia sẻ Facebook
12/08/2019 05:55:05

Mấy ngày qua, bức thư của em Nguyễn Nguyệt Linh (chuẩn bị bước vào lớp 6, ở Hà Nội) đề nghị không thả bóng bay trong ngày khai giảng năm học được gửi tới nhiều vị hiệu trưởng đã mang lại hiệu ứng tích cực trong việc chung tay bảo vệ môi trường.

Chia sẻ Facebook