Chương trình trao giải Nữ hoàng văn hoá tâm linh Việt Nam bị giám sát

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 02:34:04

Sở VHTTDL Vĩnh Phúc, Sở VHTT Hà Nội và Cung Văn hoá Lao động hữu nghị Việt Xô sẽ cùng giám sát các hoạt động của chương trình Nữ hoàng Thương hiệu Việt Nam 2019.

Chia sẻ Facebook