Chùm ảnh: Trải nghiệm tàu chợ Yên Viên - Hạ Long như... thời bao cấp

Chia sẻ Facebook
13/08/2019 17:59:07

Không ít hành khách hào hứng trải nghiệm du lịch bằng tàu chợ Yên Viên - Hạ Long dù cũ kỹ như tàu thời bao cấp...

Chia sẻ Facebook