Chưa xem xét kỷ luật Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa do đang mắc bệnh hiểm nghèo

Chia sẻ Facebook
30/09/2019 20:14:05

Ủy ban Kiểm tra T.Ư chưa xem xét kỷ luật Bí thư Tỉnh Khánh Hòa Lê Thanh Quang, do ông này đang mắc bệnh hiểm nghèo.

Chia sẻ Facebook