Chưa lập Ban chỉ đạo chống ùn tắc giao thông ở Hà Nội và TP HCM

Chia sẻ Facebook
19/12/2017 07:22:36

Hà Nội và TP HCM được giao chủ động tổ chức các giải pháp nhằm kiềm chế, tiến tới giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn. 


Văn phòng Chính phủ vừa thông báo ý kiến của Thủ tướng về đề nghị thành lập Ban chỉ đạo triển khai các giải pháp chống ùn tắc giao thông trên địa bàn TP Hà Nội và TP HCM, do lãnh đạo Chính phủ làm Trưởng ban.


Theo đó, tại thời điểm này, Thủ tướng chưa xem xét thành lập Ban chỉ đạo nói trên.

Ùn tắc giao thông ở thủ đô Hà Nội. Ảnh: Ngọc Thành


Ủy ban An toàn giao thông quốc gia có nhiệm vụ chủ động tham mưu, đề xuất với Thủ tướng các giải pháp cấp bách trước mắt và lâu dài nhằm chống ùn tắc giao thông trên địa bàn TP Hà Nội, TP HCM và cả nước.


Thủ tướng giao Ban chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải rà soát, đề xuất các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án liên quan, trong đó có các dự án trên địa bàn TP Hà Nội, TP HCM, góp phần giảm ùn tắc giao thông đô thị.


Cách đây 5 tháng, Ban chỉ đạo triển khai các giải pháp chống ùn tắc giao thông trên địa bàn Hà Nội và TP HCM được dự kiến thành lập, theo hướng Thủ tướng làm Trưởng Ban; các Phó trưởng ban gồm: một Phó thủ tướng, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, TP HCM...

Thời điểm này, Văn phòng Chính phủ lý giải, vấn đề ùn tắc giao thông trên địa bàn Hà Nội và TP HCM đã trở nên vô cùng cấp bách. Vì vậy cần phải có giải pháp đồng bộ về quy hoạch, giao thông, xây dựng, y tế, giáo dục và đào tạo, cũng như nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù.

Chia sẻ Facebook
loading...