Chưa dập tắt hoàn toàn vụ cháy rừng keo ở Quảng Nam

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 01:12:49

Vẫn chưa dập tắt hoàn toàn điểm cháy rừng ở khu vực rừng trồng keo ở xã Quế Thọ, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam.

Chia sẻ Facebook