Chủ tịch Quốc hội thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 01:17:57

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc tích cực góp phần thúc đẩy hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Nhân đại toàn quốc Trung Quốc.

Chia sẻ Facebook