Chủ tịch Quốc hội gặp đại diện cộng đồng người Việt tại Trung Quốc

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 01:29:17

Chủ tịch Quốc hội đề nghị cộng đồng người Việt Nam ở Trung Quốc tiếp tục quan tâm giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc.

Chia sẻ Facebook