Chủ tịch nước tiếp Đoàn đại biểu Hiệp hội Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế

23/09/2017 02:50:34

Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao Phong trào Chữ thập Đỏ - Trăng lưỡi liềm Đỏ quốc tế khu vực Đông Nam Á.

Chiều nay, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đoàn lãnh đạo Hiệp Hội Chữ thập Đỏ - Trăng lưỡi liềm Đỏ quốc tế, Ủy ban Chữ thập Đỏ quốc tế và lãnh đạo Hội Chữ thập Đỏ các nước ASEAN nhân dịp sang dự Hội nghị lãnh đạo các Hội quốc gia khu vực lần thứ 14 tại Việt Nam.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại buổi tiếp.


Chủ tịch nước nêu rõ, trong suốt chặng đường hình thành và phát triển, Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam luôn nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ tích cực và hiệu quả của Hiệp hội Chữ thập Đỏ - Trăng lưỡi liềm Đỏ quốc tế và các Hội quốc gia, trong đó có các Hội quốc gia trong khu vực.


“Tôi đề nghị Hiệp hội Chữ thập Đỏ - Trăng lưỡi liềm Đỏ quốc tế, ủy ban Chữ thập Đỏ quốc tế tiếp tục quan tâm hỗ trợ hoạt động của các Hội Chữ thập Đỏ, Trăng lưỡi liềm Đỏ khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam; đặc biệt là trong lĩnh vực quản lý thảm họa dựa vào cộng đồng, ứng phó trong tình huống khẩn cấp để thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển tổ chức và mạng lưới hoạt động Chữ thập Đỏ, Trăng lưỡi liềm Đỏ ở các địa phương”, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nói.


Chủ tịch nước đề nghị Hội Chữ thập Đỏ và Trăng lưỡi liềm Đỏ các quốc gia trong khu vực tăng cường sự hỗ trợ, trao đổi, giúp đỡ lẫn nhau bằng chính những kinh nghiệm và thế mạnh hoạt động của từng Hội, cũng như tạo ra mối liên kết chặt chẽ trong việc xây dựng cộng đồng các Hội quốc gia vững mạnh.


Chủ tịch nước mong muốn, cùng với việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thành lập, quá trình hội nhập cũng như nỗ lực xây dựng cộng đồng chung và bản sắc chung của ASEAN, Hội Chữ thập Đỏ và Trăng lưỡi liềm Đỏ các quốc gia cũng như Hiệp hội Chữ thập Đỏ và Trăng lưỡi liềm Đỏ quốc tế và Uỷ ban Chữ thập Đỏ quốc tế cần quan tâm, đóng góp vào việc xây dựng Cộng đồng ASEAN với 3 trụ cột chính là Cộng đồng Chính trị-An ninh, Cộng đồng Kinh tế và Cộng đồng Văn hóa Xã hội.


Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết: “Nhà nước và Nhân dân Việt Nam luôn hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam hoạt động với các nhiệm vụ trọng tâm của Hội như đã được nêu trong Luật hoạt động Chữ thập Đỏ, bao gồm: cứu trợ khẩn cấp và trợ giúp nhân đạo; chăm sóc sức khoẻ; sơ cấp cứu ban đầu; hiến máu nhân đạo, hiến mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác; tìm kiếm tin tức thân nhân thất lạc do chiến tranh, những ảnh hưởng của thiên tai, thảm họa; tuyên truyền các giá trị nhân đạo; tham gia phòng ngừa, ứng phó thảm họa, cũng như tham gia và đóng góp vào các hoạt động chung của Phong trào Chữ thập Đỏ - Trăng lưỡi liềm Đỏ quốc tế”.

Chủ tịch nước cho rằng, với những nội dung quan trọng được thảo luận và thông qua tại Hội nghị lãnh đạo các Hội quốc gia khu vực lần thứ 14, cùng chiến lược hợp tác với ASEAN sắp tới mà Hội nghị đưa ra, chắc chắn phong trào Chữ thập Đỏ - Trăng lưỡi liềm Đỏ khu vực Đông Nam Á sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu hơn nữa, góp phần xây dựng cộng đồng ASEAN đoàn kết, vững mạnh./.

loading...